antisweeper mine


antisweeper mine
A mine which is laid or whose mechanism is designed or adjusted with the specific object of damaging mine countermeasures vessels. See also mine.

Military dictionary. 2000.

Look at other dictionaries:

  • antisweeper mine — prieštralinė mina statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Mina, kuri padėta ar kurios mechanizmas sukons truotas ar nustatytas taip, kad sugadintų minų tralerius. atitikmenys: angl. antisweeper mine pranc. mine antidragueur …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • mine antidragueur — prieštralinė mina statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Mina, kuri padėta ar kurios mechanizmas sukons truotas ar nustatytas taip, kad sugadintų minų tralerius. atitikmenys: angl. antisweeper mine pranc. mine antidragueur …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • prieštralinė mina — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Mina, kuri padėta ar kurios mechanizmas sukons truotas ar nustatytas taip, kad sugadintų minų tralerius. atitikmenys: angl. antisweeper mine pranc. mine antidragueur …   NATO terminų aiškinamasis žodynas