attrition minefield


attrition minefield
In naval mine warfare, a field intended primarily to cause damage to enemy ships. See also minefield.

Military dictionary. 2000.

Look at other dictionaries:

  • attrition minefield — sekinamasis minų laukas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Jūrų laivyno minų mūšyje – minų laukas, įrengtas padaryti nuostolių priešo laivams. atitikmenys: angl. attrition minefield pranc. champ de mines d’attrition …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • sustained attrition minefield — nuolat papildomas minų laukas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Minų operacijų jūroje metu – minų laukas, kuris yra papildomas, kad išliktų pavojus priešui, kai vykdomos atoveiksmio priemonės. atitikmenys: angl. sustained attrition minefield… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • sustained attrition minefield — In naval mine warfare, a minefield which is replenished to maintain its danger to the enemy in the face of countermeasures …   Military dictionary

  • champ de mines d’attrition — sekinamasis minų laukas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Jūrų laivyno minų mūšyje – minų laukas, įrengtas padaryti nuostolių priešo laivams. atitikmenys: angl. attrition minefield pranc. champ de mines d’attrition …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • champ de mines d’attrition entretenu — nuolat papildomas minų laukas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Minų operacijų jūroje metu – minų laukas, kuris yra papildomas, kad išliktų pavojus priešui, kai vykdomos atoveiksmio priemonės. atitikmenys: angl. sustained attrition minefield… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • sekinamasis minų laukas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Jūrų laivyno minų mūšyje – minų laukas, įrengtas padaryti nuostolių priešo laivams. atitikmenys: angl. attrition minefield pranc. champ de mines d’attrition …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • nuolat papildomas minų laukas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Minų operacijų jūroje metu – minų laukas, kuris yra papildomas, kad išliktų pavojus priešui, kai vykdomos atoveiksmio priemonės. atitikmenys: angl. sustained attrition minefield pranc. champ de mines… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • Operation Badr (1973) — Part of the Yom Kippur War/October War …   Wikipedia

  • Second Battle of El Alamein — Part of Western Desert Campaign …   Wikipedia

  • Operation Rhodes — Part of the War of Attrition …   Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.